Sanimonitor

WVS - 010

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,89,318,26,32
EGV (muS/cm)1218,510471390242,52
pH7,67,47,90,32
Onopgeloste delen (mg/l)66,562716,42
BZV (mg/l)2052002107,12
CZV (mg/l)4454404507,12
TOC (mg/l)1451401507,12
TN (mg N/l)95,994,996,81,32
NH4+ (mg N/l)88,687,389,81,82
TP (mgP/l)11,511120,72
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug