Sanimonitor

WVS - 010

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,89,318,26,32
EGV (muS/cm)1218,510471390242,52
pH7,67,47,90,32
Onopgeloste delen (mg/l)65,362714,93
BZV (mg/l)166,38921067,23
CZV (mg/l)366,7210450135,83
TOC (mg/l)116,35915049,93
TN (mg N/l)92,68696,85,83
NH4+ (mg N/l)88,887,389,81,33
TP (mgP/l)11101213
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug