Sanimonitor

WVS - 011

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,76,916,56,82
EGV (muS/cm)130910561562357,82
pH76,97,20,22
Onopgeloste delen (mg/l)1551501607,12
BZV (mg/l)22019025042,42
CZV (mg/l)62558067063,62
TOC (mg/l)20518023035,42
TN (mg N/l)15112517736,82
NH4+ (mg N/l)13910817043,82
TP (mgP/l)1715192,82
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug