Sanimonitor

WVS - 011

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,76,916,56,82
EGV (muS/cm)130910561562357,82
pH76,97,20,22
Onopgeloste delen (mg/l)396,7150880418,63
BZV (mg/l)286,7190420119,33
CZV (mg/l)853,358013103983
TOC (mg/l)276,7180420126,63
TN (mg N/l)166,1125196,236,83
NH4+ (mg N/l)147,310817034,23
TP (mgP/l)20,315276,13
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug