Sanimonitor

WVS - 012

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,38,514,142
EGV (muS/cm)50647353946,72
pH7,47,17,70,42
Onopgeloste delen (mg/l)40295115,62
BZV (mg/l)561210062,22
CZV (mg/l)16672260132,92
TOC (mg/l)58,5229551,62
TN (mg N/l)54,447,461,5102
NH4+ (mg N/l)48,345,451,24,12
TP (mgP/l)65,16,81,22
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug