Sanimonitor

WVS - 012

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,17,614,13,53
EGV (muS/cm)487,745153945,83
pH7,47,17,70,33
Onopgeloste delen (mg/l)50,32982234
BZV (mg/l)45,81110042,84
CZV (mg/l)2037226088,24
TOC (mg/l)70,32210035,94
TN (mg N/l)58,117,2106,2374
NH4+ (mg N/l)538,310740,74
TP (mgP/l)6,51,9124,24
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug