Sanimonitor

WVS - 013

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,210,620,74,74
EGV (muS/cm)19139852430640,24
pH7,37,27,50,14
Onopgeloste delen (mg/l)155,333420178,44
BZV (mg/l)153,87027094,14
CZV (mg/l)410170810288,94
TOC (mg/l)126,33825098,44
TN (mg N/l)191,882,6338,7107,74
NH4+ (mg N/l)159,280,622360,34
TP (mgP/l)18,99,4277,34
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug