Sanimonitor

WVS - 013

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,610,614,62,82
EGV (muS/cm)232022102430155,62
pH7,37,37,302
Onopgeloste delen (mg/l)25896420229,12
BZV (mg/l)23019027056,62
CZV (mg/l)620430810268,72
TOC (mg/l)20516025063,62
TN (mg N/l)264,5190,2338,71052
NH4+ (mg N/l)20318322328,32
TP (mgP/l)2421274,22
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug