Sanimonitor

WVS - 014

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)7,77,77,701
EGV (muS/cm)24602460246001
pH7,57,57,501
Onopgeloste delen (mg/l)79797901
BZV (mg/l)16016016001
CZV (mg/l)47047047001
TOC (mg/l)15015015001
TN (mg N/l)12412412401
NH4+ (mg N/l)12112112101
TP (mgP/l)13131301
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug