Sanimonitor

WVS - 015

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,78,914,43,92
EGV (muS/cm)213116722590649,12
pH7,77,48,10,52
Onopgeloste delen (mg/l)390260520183,82
BZV (mg/l)375200550247,52
CZV (mg/l)68566071035,42
TOC (mg/l)20517024049,52
TN (mg N/l)404,5196613294,92
NH4+ (mg N/l)276,5176377142,12
TP (mgP/l)19191902
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug