Sanimonitor

WVS - 015

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,78,914,43,92
EGV (muS/cm)213116722590649,12
pH7,77,48,10,52
Onopgeloste delen (mg/l)274,343520238,83
BZV (mg/l)316,7200550202,13
CZV (mg/l)606,74507101383
TOC (mg/l)19016024043,63
TN (mg N/l)313,8132,56132613
NH4+ (mg N/l)226125377133,23
TP (mgP/l)1816191,73
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug