Sanimonitor

WVS - 017

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)18,514,3213,63
EGV (muS/cm)1011,77601163219,43
pH7,37,17,40,23
Onopgeloste delen (mg/l)7063787,53
BZV (mg/l)126,399160313
CZV (mg/l)350310390403
TOC (mg/l)109,75915046,43
TN (mg N/l)64,560,371,66,23
NH4+ (mg N/l)55,149,362,66,83
TP (mgP/l)7,16,97,20,22
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug