Sanimonitor

WVS - 017

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)17,714,3214,72
EGV (muS/cm)961,576011632852
pH7,27,17,30,22
Onopgeloste delen (mg/l)70,5637810,62
BZV (mg/l)109,59912014,82
CZV (mg/l)33031035028,32
TOC (mg/l)89,55912043,12
TN (mg N/l)6660,371,682
NH4+ (mg N/l)5853,362,66,62
TP (mgP/l)7,27,27,201
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug