Sanimonitor

WVS - 018

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,97,913,94,22
EGV (muS/cm)262522403010544,52
pH7,67,67,70,12
Onopgeloste delen (mg/l)11510013021,22
BZV (mg/l)27522033077,82
CZV (mg/l)650530770169,72
TOC (mg/l)19518021021,22
TN (mg N/l)274,1262,1286,1172
NH4+ (mg N/l)263,524428327,62
TP (mgP/l)30303001
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug