Sanimonitor

WVS - 018

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,17,917,54,83
EGV (muS/cm)2250150030107553
pH7,67,67,70,13
Onopgeloste delen (mg/l)862813052,43
BZV (mg/l)216,71003301153
CZV (mg/l)526,72807702453
TOC (mg/l)160,39121061,93
TN (mg N/l)226,1130,1286,1843
NH4+ (mg N/l)21612128384,63
TP (mgP/l)22143011,32
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug