Sanimonitor

WVS - 019

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,610,620,572
EGV (muS/cm)195418622046130,12
pH7,37,27,50,22
Onopgeloste delen (mg/l)106,56315061,52
BZV (mg/l)21,517266,42
CZV (mg/l)16511022077,82
TOC (mg/l)39,5304913,42
TN (mg N/l)4641,850,25,92
NH4+ (mg N/l)13,40,426,418,42
TP (mgP/l)9,49,29,50,22
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug