Sanimonitor

WVS - 019

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,610,620,572
EGV (muS/cm)195418622046130,12
pH7,37,27,50,22
Onopgeloste delen (mg/l)9057150523
BZV (mg/l)15,332611,63
CZV (mg/l)129,75922082,33
TOC (mg/l)33,3214914,33
TN (mg N/l)40,32950,210,73
NH4+ (mg N/l)8,9026,415,13
TP (mgP/l)8,77,59,51,13
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug