Sanimonitor

WVS - 020

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,67,719,48,32
EGV (muS/cm)654,5538771164,82
pH7,67,67,70,12
Onopgeloste delen (mg/l)13,510174,92
BZV (mg/l)2,5230,72
CZV (mg/l)574074242
TOC (mg/l)1816202,82
TN (mg N/l)13,38,917,66,22
NH4+ (mg N/l)0,10,10,102
TP (mgP/l)12,511142,12
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug