Sanimonitor

WVS - 020

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,67,719,48,32
EGV (muS/cm)654,5538771164,82
pH7,67,67,70,12
Onopgeloste delen (mg/l)30,3106429,43
BZV (mg/l)2,3230,63
CZV (mg/l)59,3407417,53
TOC (mg/l)19,316223,13
TN (mg N/l)11,68,117,65,33
NH4+ (mg N/l)0,90,12,61,43
TP (mgP/l)9,43,3145,53
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug