Sanimonitor

WVS - 021

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)159,620,47,62
EGV (muS/cm)1088,57081469538,12
pH7,67,47,70,22
Onopgeloste delen (mg/l)2294,49,168003902,13
BZV (mg/l)384,7411206373
CZV (mg/l)1286619087,72
TOC (mg/l)624,32318001018,23
TN (mg N/l)311,454,9791,5416,13
NH4+ (mg N/l)53,70,198,849,93
TP (mgP/l)25,78,95928,83
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug