Sanimonitor

WVS - 021

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)159,620,47,62
EGV (muS/cm)1088,57081469538,12
pH7,67,47,70,22
Onopgeloste delen (mg/l)41,69,17445,92
BZV (mg/l)1743018,42
CZV (mg/l)1286619087,72
TOC (mg/l)36,5235019,12
TN (mg N/l)71,454,987,823,22
NH4+ (mg N/l)31,10,162,143,82
TP (mgP/l)9,18,99,30,32
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug