Sanimonitor

WVS - 022

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,311,221,37,12
EGV (muS/cm)11057571453492,12
pH7,377,60,42
Onopgeloste delen (mg/l)3226388,52
BZV (mg/l)6,5670,72
CZV (mg/l)77,5688713,42
TOC (mg/l)25,525260,72
TN (mg N/l)37,721,853,522,42
NH4+ (mg N/l)23,40,146,7332
TP (mgP/l)7,76,48,91,82
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug