Sanimonitor

WVS - 022

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,17,721,36,74
EGV (muS/cm)1289,57572127640,64
pH7,377,60,24
Onopgeloste delen (mg/l)632616064,94
BZV (mg/l)44,8616076,84
CZV (mg/l)161,568420172,54
TOC (mg/l)51,82513052,24
TN (mg N/l)7221,8154574
NH4+ (mg N/l)500,115372,14
TP (mgP/l)10,66,4153,74
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug