Sanimonitor

WVS - 023

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)137,618,37,62
EGV (muS/cm)718,55418962512
pH7,77,57,90,32
Onopgeloste delen (mg/l)80,76191173
BZV (mg/l)5,7560,63
CZV (mg/l)95,772120243
TOC (mg/l)2012277,53
TN (mg N/l)32,63135,52,53
NH4+ (mg N/l)0,100,10,13
TP (mgP/l)12,311152,33
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug