Sanimonitor

WVS - 023

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)137,618,37,62
EGV (muS/cm)718,55418962512
pH7,77,57,90,32
Onopgeloste delen (mg/l)76619121,22
BZV (mg/l)5,5560,72
CZV (mg/l)83,5729516,32
TOC (mg/l)16,512216,42
TN (mg N/l)33,431,235,532
NH4+ (mg N/l)0,10,10,102
TP (mgP/l)1311152,82
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug