Sanimonitor

WVS - 024

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,511142,12
EGV (muS/cm)18861867190526,92
pH7,57,57,60,12
Onopgeloste delen (mg/l)1151101207,12
BZV (mg/l)102,55515067,22
CZV (mg/l)345250440134,42
TOC (mg/l)97,57512031,82
TN (mg N/l)55,5011178,52
NH4+ (mg N/l)80,674,486,88,82
TP (mgP/l)88801
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug