Sanimonitor

WVS - 024

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11111101
EGV (muS/cm)19051905190501
pH7,67,67,601
Onopgeloste delen (mg/l)11011011001
BZV (mg/l)15015015001
CZV (mg/l)44044044001
TOC (mg/l)12012012001
TN (mg N/l)11111111101
NH4+ (mg N/l)86,886,886,801
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug