Sanimonitor

WVS - 025

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,29,518,96,62
EGV (muS/cm)2080123029301202,12
pH7,67,67,602
Onopgeloste delen (mg/l)226012044003026,42
BZV (mg/l)50040960650,52
CZV (mg/l)315526060504094,12
TOC (mg/l)463,537890603,22
TN (mg N/l)270,979,6462,2270,62
NH4+ (mg N/l)75,452,198,7332
TP (mgP/l)14141401
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug