Sanimonitor

WVS - 025

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,59,518,95,23
EGV (muS/cm)1885,312302930914,43
pH7,57,27,60,23
Onopgeloste delen (mg/l)254012044002194,33
BZV (mg/l)523,340960461,83
CZV (mg/l)3106,726060502896,23
TOC (mg/l)46937890426,63
TN (mg N/l)267,379,6462,2191,43
NH4+ (mg N/l)73,452,198,723,53
TP (mgP/l)30,5144723,32
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug