Sanimonitor

WVS - 026

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,38,521,25,54
EGV (muS/cm)777,8754833374
pH7,16,47,60,54
Onopgeloste delen (mg/l)26,29,35020,34
BZV (mg/l)5282,94
CZV (mg/l)593610028,94
TOC (mg/l)16,512214,24
TN (mg N/l)9,65,914,23,84
NH4+ (mg N/l)0,100,20,14
TP (mgP/l)7,15,88,71,34
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug