Sanimonitor

WVS - 026

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,511,821,26,62
EGV (muS/cm)7587547625,72
pH6,86,47,20,62
Onopgeloste delen (mg/l)9,49,39,40,12
BZV (mg/l)2,5230,72
CZV (mg/l)3936424,22
TOC (mg/l)1312141,42
TN (mg N/l)10,15,914,25,92
NH4+ (mg N/l)0,100,20,12
TP (mgP/l)6,75,87,61,32
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug