Sanimonitor

WVS - 027

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,26,717,77,82
EGV (muS/cm)40037942129,72
pH7,678,10,72
Onopgeloste delen (mg/l)00002
BZV (mg/l)3241,42
CZV (mg/l)29,5104927,62
TOC (mg/l)11,82,52113,12
TN (mg N/l)2,31,82,70,62
NH4+ (mg N/l)0,10,10,102
TP (mgP/l)0,20,20,201
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug