Sanimonitor

WVS - 027

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,66,717,763
EGV (muS/cm)467379601117,93
pH7,678,10,53
Onopgeloste delen (mg/l)00003
BZV (mg/l)20423
CZV (mg/l)23,71049223
TOC (mg/l)8,92,52110,53
TN (mg N/l)2,21,82,70,53
NH4+ (mg N/l)0,100,10,13
TP (mgP/l)0,20,20,202
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug