Sanimonitor

WVS - 028

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,51014,52,63
EGV (muS/cm)676,75258291523
pH7,16,87,30,33
Onopgeloste delen (mg/l)597,3521600869,43
BZV (mg/l)153,7393301553
CZV (mg/l)870,79222301181,43
TOC (mg/l)210,327530277,83
TN (mg N/l)68,612,6160,880,53
NH4+ (mg N/l)8,71,320,910,73
TP (mgP/l)24,75,76131,43
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug