Sanimonitor

WVS - 028

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,310,114,53,12
EGV (muS/cm)6775258292152
pH76,87,30,32
Onopgeloste delen (mg/l)8265216001094,62
BZV (mg/l)184,539330205,82
CZV (mg/l)11619222301511,82
TOC (mg/l)278,527530355,72
TN (mg N/l)86,712,6160,8104,82
NH4+ (mg N/l)2,61,33,81,82
TP (mgP/l)34,37,56137,82
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug