Sanimonitor

WVS - 029

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)118,213,73,92
EGV (muS/cm)8717211021212,12
pH5,55,25,80,42
Onopgeloste delen (mg/l)16,48,72410,82
BZV (mg/l)22202
CZV (mg/l)62,560653,52
TOC (mg/l)2117255,72
TN (mg N/l)7165,976,17,22
NH4+ (mg N/l)5,63,67,62,82
TP (mgP/l)10,89,6121,72
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug