Sanimonitor

WVS - 029

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)118,213,73,92
EGV (muS/cm)8717211021212,12
pH5,55,25,80,42
Onopgeloste delen (mg/l)13,47,4249,23
BZV (mg/l)1,3021,23
CZV (mg/l)69,3608312,13
TOC (mg/l)24,717327,53
TN (mg N/l)83,865,9109,522,83
NH4+ (mg N/l)6,43,682,43
TP (mgP/l)11,29,6121,43
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug