Sanimonitor

WVS - 030

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,4917,76,22
EGV (muS/cm)1194,59291460375,52
pH6,76,76,80,12
Onopgeloste delen (mg/l)9,501913,42
BZV (mg/l)2,5230,72
CZV (mg/l)33,527409,22
TOC (mg/l)9,79,79,702
TN (mg N/l)8786,287,712
NH4+ (mg N/l)3,42,44,41,42
TP (mgP/l)54,75,30,42
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug