Sanimonitor

WVS - 030

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,4917,76,22
EGV (muS/cm)1194,59291460375,52
pH6,76,76,80,12
Onopgeloste delen (mg/l)8,70199,63
BZV (mg/l)1,7031,53
CZV (mg/l)31,327407,53
TOC (mg/l)9,59,29,70,33
TN (mg N/l)858187,73,53
NH4+ (mg N/l)2,50,64,41,93
TP (mgP/l)4,74,25,30,63
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug