Sanimonitor

WVS - 031

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,46,322,68,23
EGV (muS/cm)1357,39782046597,43
pH7,16,97,60,43
Onopgeloste delen (mg/l)27,607642,13
BZV (mg/l)61157,83
CZV (mg/l)47337221,73
TOC (mg/l)14,312183,23
TN (mg N/l)98,369,9142,338,63
NH4+ (mg N/l)5431,466,619,63
TP (mgP/l)7,44,1124,13
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug