Sanimonitor

WVS - 031

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,46,314,45,72
EGV (muS/cm)1013978104849,52
pH6,96,96,902
Onopgeloste delen (mg/l)41,46,87648,92
BZV (mg/l)8,52159,22
CZV (mg/l)52,5337227,62
TOC (mg/l)15,513183,52
TN (mg N/l)76,469,982,89,12
NH4+ (mg N/l)65,363,966,61,92
TP (mgP/l)96124,22
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug