Sanimonitor

WVS - 032

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,9813,84,12
EGV (muS/cm)701,5535868235,52
pH6,25,76,70,72
Onopgeloste delen (mg/l)26,51835122
BZV (mg/l)5,5472,12
CZV (mg/l)98,58711016,32
TOC (mg/l)27,526292,12
TN (mg N/l)75,374,576,11,12
NH4+ (mg N/l)11,99,614,23,32
TP (mgP/l)12,510153,52
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug