Sanimonitor

WVS - 032

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,9813,84,12
EGV (muS/cm)701,5535868235,52
pH6,25,76,70,72
Onopgeloste delen (mg/l)39,3186523,83
BZV (mg/l)6471,73
CZV (mg/l)1098713021,53
TOC (mg/l)31,326396,83
TN (mg N/l)76,274,5781,83
NH4+ (mg N/l)11,39,614,22,53
TP (mgP/l)12,310152,53
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug