Sanimonitor

WVS - 033

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,88,115,45,22
EGV (muS/cm)9965841408582,72
pH6,76,66,90,22
Onopgeloste delen (mg/l)15,503121,92
BZV (mg/l)2,5230,72
CZV (mg/l)3833437,12
TOC (mg/l)10,58,9122,22
TN (mg N/l)48,439,557,412,72
NH4+ (mg N/l)0,80,710,22
TP (mgP/l)9,59,29,80,42
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug