Sanimonitor

WVS - 033

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)158,121,46,73
EGV (muS/cm)1110,35841408457,13
pH76,67,50,53
Onopgeloste delen (mg/l)10,303117,93
BZV (mg/l)1,7031,53
CZV (mg/l)33,7254393
TOC (mg/l)9,78,1122,13
TN (mg N/l)46,339,557,49,63
NH4+ (mg N/l)0,80,710,23
TP (mgP/l)109,2110,93
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug