Sanimonitor

WVS - 034

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)17,211,220,84,24
EGV (muS/cm)989,38671119135,84
pH7,277,70,34
Onopgeloste delen (mg/l)4,506,93,14
BZV (mg/l)1,5041,74
CZV (mg/l)24,521335,74
TOC (mg/l)8,87,2122,24
TN (mg N/l)31,52448,511,44
NH4+ (mg N/l)0,90,12,20,94
TP (mgP/l)3,12,23,50,64
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug