Sanimonitor

WVS - 034

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)18,518,118,80,52
EGV (muS/cm)8728678777,12
pH7,177,20,12
Onopgeloste delen (mg/l)6,45,86,90,82
BZV (mg/l)2,5142,12
CZV (mg/l)2721338,52
TOC (mg/l)10,18,2122,72
TN (mg N/l)36,32448,517,42
NH4+ (mg N/l)0,40,10,70,42
TP (mgP/l)2,72,23,10,62
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug