Sanimonitor

WVS - 035

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,69,722,96,63
EGV (muS/cm)1636,310041967547,83
pH76,87,20,23
Onopgeloste delen (mg/l)9,902211,23
BZV (mg/l)10213
CZV (mg/l)22,320242,13
TOC (mg/l)7,77,180,53
TN (mg N/l)161,6142,417617,33
NH4+ (mg N/l)5,20,2158,53
TP (mgP/l)1,30,41,80,83
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug