Sanimonitor

WVS - 035

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,59,717,25,32
EGV (muS/cm)1485,510041967680,92
pH6,96,870,22
Onopgeloste delen (mg/l)14,97,822102
BZV (mg/l)1,5120,72
CZV (mg/l)23,523240,72
TOC (mg/l)87,980,12
TN (mg N/l)171,2166,31766,92
NH4+ (mg N/l)7,70,51510,32
TP (mgP/l)1,10,41,70,92
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug