Sanimonitor

WVS - 036

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,79,320,65,24
EGV (muS/cm)813564980176,94
pH6,66,17,10,44
Onopgeloste delen (mg/l)1,606,33,24
BZV (mg/l)1,5041,74
CZV (mg/l)26,822324,14
TOC (mg/l)10,39121,53
TN (mg N/l)41,426,25412,74
NH4+ (mg N/l)30,17,53,54
TP (mgP/l)7,16,28,10,84
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug