Sanimonitor

WVS - 036

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,51014,93,52
EGV (muS/cm)772564980294,22
pH6,36,16,50,32
Onopgeloste delen (mg/l)00002
BZV (mg/l)11102
CZV (mg/l)2422262,82
TOC (mg/l)10,59122,12
TN (mg N/l)42,735,949,59,62
NH4+ (mg N/l)40,57,54,92
TP (mgP/l)6,76,27,10,62
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug