Sanimonitor

WVS - 037

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)19,215,621,83,23
EGV (muS/cm)118,691,5153,531,73
pH7,16,68,10,83
Onopgeloste delen (mg/l)4,207,33,83
BZV (mg/l)83124,63
CZV (mg/l)46,3335611,93
TOC (mg/l)1712214,63
TN (mg N/l)6,11,611,553
NH4+ (mg N/l)3,10,36,83,33
TP (mgP/l)0,80,41,30,53
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug