Sanimonitor

WVS - 037

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)1815,620,33,32
EGV (muS/cm)101,191,5110,713,62
pH6,66,66,602
Onopgeloste delen (mg/l)3,707,35,22
BZV (mg/l)7,53126,42
CZV (mg/l)41,53350122
TOC (mg/l)1512184,22
TN (mg N/l)3,41,65,32,62
NH4+ (mg N/l)1,30,32,21,32
TP (mgP/l)0,60,40,70,22
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug