Sanimonitor

WVS - 038

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)9,96,613,14,62
EGV (muS/cm)1678,5122121366472
pH5,75,55,90,32
Onopgeloste delen (mg/l)2,30743
BZV (mg/l)21313
CZV (mg/l)33,329416,73
TOC (mg/l)11,88,3153,43
TN (mg N/l)58,354,962,43,83
NH4+ (mg N/l)1,40,22,11,13
TP (mgP/l)5,155,30,23
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug