Sanimonitor

WVS - 038

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)9,96,613,14,62
EGV (muS/cm)1678,5122121366472
pH5,75,55,90,32
Onopgeloste delen (mg/l)3,5074,92
BZV (mg/l)2131,42
CZV (mg/l)29,529300,72
TOC (mg/l)10,28,3122,62
TN (mg N/l)58,754,962,45,32
NH4+ (mg N/l)1,10,221,32
TP (mgP/l)5,255,30,22
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug