Sanimonitor

WVS - 039

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,78,612,832
EGV (muS/cm)961,582510981932
pH7,47,37,60,22
Onopgeloste delen (mg/l)6,702011,53
BZV (mg/l)10213
CZV (mg/l)38,733466,73
TOC (mg/l)12,711152,13
TN (mg N/l)53,442,164113
NH4+ (mg N/l)0,200,50,33
TP (mgP/l)2,31,82,80,53
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug