Sanimonitor

WVS - 039

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,78,612,832
EGV (muS/cm)961,582510981932
pH7,47,37,60,22
Onopgeloste delen (mg/l)1002014,12
BZV (mg/l)1,5120,72
CZV (mg/l)39,533469,22
TOC (mg/l)11,511120,72
TN (mg N/l)48,142,1548,42
NH4+ (mg N/l)0,30,20,50,32
TP (mgP/l)2,31,82,80,72
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug