Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,96,820,24,712
EGV (muS/cm)1111,8951122383,912
pH7,97,48,20,212
Onopgeloste delen (mg/l)7,35174,512
BZV (mg/l)3,2122612
CZV (mg/l)25,8164810,612
TN (mg N/l)38,226,547,98,512
NH4+ (mg N/l)0,10,10,3012
TP (mgP/l)4,71,87,21,412
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)40176,610
Storingen (aantal/installatie/j)30124,910
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)50135,610
Afgevoerd slib (m3/j)000010
Afgevoerd slib (kg ds/j)000010


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon