Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)146,2224,238
EGV (muS/cm)249,444,21546305,935
pH7,15,99,20,637
Onopgeloste delen (mg/l)24,6148076,941
BZV (mg/l)4,30,5267,140
CZV (mg/l)44,21026046,246
TOC (mg/l)10,95244,520
TN (mg N/l)63,82,613846,146
NH4+ (mg N/l)3,60,316,54,143
TP (mgP/l)6,20,1234,846
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)11102
Energieverbruik (KWh/i.e./j)4,8450,410
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)10,82186,15


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
De Vrijgaard

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

HHNK_Meerhoeve

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Schimmelreactor

Toon

Toon