Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,87,628535
EGV (muS/cm)933,46661242165,641
pH7,35,18,3140
Onopgeloste delen (mg/l)22205
BZV (mg/l)33303
CZV (mg/l)56,11058084,742
TN (mg N/l)67,53,3780117,141
NH4+ (mg N/l)1,9020,34,339
TP (mgP/l)11,50,8629,341
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
I-QUA - HVCH - Phytoparking

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - MBR

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Ozon

Toon

Toon