Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,76,218,34,37
EGV (muS/cm)604,344,286129432
pH7,55,98,50,499
Onopgeloste delen (mg/l)4,20456,191
BZV (mg/l)2,20,5212,861
CZV (mg/l)29,9015537,935
TOC (mg/l)6,83,7245,317
TN (mg N/l)2,9022,93,9101
NH4+ (mg N/l)1,10132,348
TP (mgP/l)0,6050,898
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Energieverbruik (KWh/i.e./j)4,8450,410
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)10,82186,15
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Drielanden

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Phytoparking

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - actiefslibsysteem

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon

Blue City grijswater

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

Reitdiep - wilgenfilter

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon