Sanimonitor

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)1716181,42
EGV (muS/cm)15015015002
pH7,27,17,20,12
Onopgeloste delen (mg/l)28,575030,42
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0010,72
Storingen (aantal/installatie/j)0010,72
Regulier onderhoud (uren/installatie/j)2053,52
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)0010,72
Energieverbruik (KWh/i.e./j)1510207,12
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)00002
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)38,577044,52
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)00002
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)00002
Geproduceerd methaan (m3/i.e./j)00002
Geproduceerde warmte (KJ/i.e./j)00002
Geproduceerd struviet (kg/i.e./j)00002
Geproduceerd compost (kg/i.e./j)00002
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
TEST-BjarturTEST-Bjartur

Toon

Toon