Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,25,622,14,798
EGV (muS/cm)762,902330560,293
pH7,45,99,20,5167
Onopgeloste delen (mg/l)29,6156066,9213
BZV (mg/l)30,60,559083,6200
CZV (mg/l)127,481640223,8156
TOC (mg/l)15,75509,937
TN (mg N/l)46,4078072230
NH4+ (mg N/l)23,7036052,8167
TP (mgP/l)5,30698,7227
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)702610,212
Storingen (aantal/installatie/j)30124,910
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)50135,610
Energieverbruik (KWh/j)21601825481,916
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)42589287001185812
Afgevoerd slib (m3/j)000010
Afgevoerd slib (kg ds/j)000010
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Groningen - Drielanden

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

Blue City - Grijs water

Toon

Toon

Blue City - Urine

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Gastenverblijven HHNK 2022DEBIT 1

Toon

Toon

Blue City - Zwart water

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Ozon

Toon

Toon

HHNK - X-10

Toon

Toon

HHNK - X-9

Toon

Toon

HHNK - X-8

Toon

Toon

HHNK - X-7

Toon

Toon

HHNK - X-6

Toon

Toon

HHNK - X-5

Toon

Toon

HHNK - X-4

Toon

Toon

HHNK - X-3

Toon

Toon

HHNK - X-2

Toon

Toon

HHNK - X-1

Toon

Toon

Groningen - Reitdiep - wilgenfilter

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Actief Slib systeem

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Schimmelreactor

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023DEBIT 2

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023DEBIT 6

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma SuperLocal 2022/2023DEBIT 7

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)b

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (12ie)

Toon

Toon

IBANZV02

Toon

Toon

IBANZV01

Toon

Toon

IBANZV51

Toon

Toon

IBANZV51in

Toon

Toon

IBANZV54

Toon

Toon

IBANZV54in

Toon

Toon

IBANZV55

Toon

Toon

IBANZV55in

Toon

Toon

IBANZV55helo

Toon

Toon

G_wet_helo

Toon

Toon