Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)135,622,14,695
EGV (muS/cm)785,402330555,490
pH7,45,99,20,5164
Onopgeloste delen (mg/l)29,5156067,3210
BZV (mg/l)32,30,559086,4186
CZV (mg/l)12081060191,6142
TOC (mg/l)13,45509,423
TN (mg N/l)49,1078073,5216
NH4+ (mg N/l)25,60,136054,8153
TP (mgP/l)5,60698,9214
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)702610,212
Storingen (aantal/installatie/j)30124,910
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)50135,610
Energieverbruik (KWh/j)264141825526,113
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)9102165702138,39
Afgevoerd slib (m3/j)000010
Afgevoerd slib (kg ds/j)000010
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Groningen - Drielanden

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Gastenverblijven HHNK 2022DEBIT 1

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Ozon

Toon

Toon

HHNK - X-10

Toon

Toon

HHNK - X-9

Toon

Toon

HHNK - X-8

Toon

Toon

HHNK - X-7

Toon

Toon

HHNK - X-6

Toon

Toon

HHNK - X-5

Toon

Toon

HHNK - X-4

Toon

Toon

HHNK - X-3

Toon

Toon

HHNK - X-2

Toon

Toon

HHNK - X-1

Toon

Toon

Groningen - Reitdiep - wilgenfilter

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Actief Slib systeem

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Schimmelreactor

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023DEBIT 2

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023DEBIT 6

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma SuperLocal 2022/2023DEBIT 7

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)b

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (12ie)

Toon

Toon